ฉันอยู่ตรงนี้:   หน้าหลัก » ข้อตกลงการใช้งาน
ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ coolswop

coolswop ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่ฟุ่มเฟือย และได้ประสบการณ์ที่สนุกสนานจากการแลกของกัน แต่ก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน coolswop ในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายของกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเลย

เราอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเวบไซต์นี้ และถ้าคุณเกิดพบข้อผิดพลาด, ความไม่เหมาะสม หรือข้อบกพร่องอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านทางเวบบอร์ดหรือคลิกที่ contact us

สิทธิในการเพิกถอนการเป็นสมาชิก

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าทางเวบไซต์มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงต่างๆที่ได้ตกลงไว้ หรือ ยุติการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากเราเชื่อว่า (1) ผู้ใช้บริการกระทำการโดยลำพังต่อรูปแบบหรือข้อความในระหว่างการใช้บริการ (2) หากเราเชื่อว่าผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการอื่นๆ

ข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบโดยลำพังต่อเนื้อหาของผู้ใช้บริการที่ส่งผ่านในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องมั่นใจว่าในการมีส่วนร่วมในการใช้บริการของ coolswop ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับหรือกฎหมาย ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องมั่นใจว่าไม่ได้เป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้ใช้บริการโดยกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ต้องมีการทำสัญญา ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมายและการแลกเปลี่ยนที่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อการซื้อหรือการขาย หรือการซื้อขายที่ต้องมีการขออนุญาตส่งออกและนำเข้าเป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายคุ้มครองสัตว์ การแลกเปลี่ยนสัตว์บางชนิด ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงประกาศในcoolswop

ไม่อนุญาตให้ลงประกาศสื่อลามก อนาจาร ต่างๆใน coolswop

ผู้ใช้บริการต้องไม่ลงประกาศในสิ่งที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย การรบกวน การหมิ่นประมาท คำหยาบคาย การคุกคาม ความชั่วร้าย ความวิปริต สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งน่ารังเกียจต่างๆต่อผู้อื่น ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งผ่านข้อมูล ซึ่งเป็นการสนับสนุน หรือจะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือ เป็นการก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือ ก่อให้เกิดความรุนแรง อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หาก coolswop หรือ ผู้ใช้บริการ หรือทั้งสองฝ่ายทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก ความรับผิดต่างๆ ในเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงต้องชดใช้ให้กับ coolswop หรือ ผู้ใช้บริการอื่นๆยังคงมีอยู่ต่อไปนับตั้งแต่การยกเลิกการเป็นสมาชิกจนกว่าจะชำระเงินให้กับ coolswop หรือ ผู้ใช้บริการอื่นๆเสร็จสิ้น

coolswop ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการส่ง E-mail spam ไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายอื่น หรือ ส่งเข้ามาในระบบของ coolswop ไม่ว่า ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ส่งเองโดยตรงหรือดำเนินการให้ผู้อื่นส่งโดยทางอ้อม

การลงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ การกระทำที่เป็นจดหมายลูกโซ่ ถือว่าเป็น Spam และไม่ได้รับอนุญาตให้ลงประกาศใน coolswop ถ้า coolswop พบว่า ผู้ใช้บริการลงรายการประเภทนี้ coolswop จะทำการถอดประกาศประเภทนี้ออกหรือยุติการเป็นสมาชิกชั่วคราวของผู้ใช้บริการ coolswop มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินจำนวน 500 บาทจากผู้ใช้บริการ หาก coolswop ต้องยุติการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติของสมาชิก

บริการของ coolswop ให้บริการกับบุคคลที่สามารถดำเนินการต่างๆด้วยตัวเองตามกฎหมาย สำหรับผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านสามารถใช้บริการของ coolswop ได้โดยต้องอยู่ภายใต้คำยินยอม หรือคำแนะนำ หรือดำเนินการร่วมกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หากคุณไม่มีคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุข้างต้น โปรดอย่าใช้บริการของเรา

coolswop เป็นเพียงพื้นที่ที่ให้สมาชิกทำการแลกเปลี่ยนของกัน เราเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆกับการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องของคุณภาพ, ความปลอดภัย, ความถูกต้องตามกฎหมายของคำโฆษณา, ความเที่ยงตรงของสินค้าในรายการ, รวมทั้งคุณสมบัติของสมาชิกที่จะทำการแลกเปลี่ยนให้สำเร็จลงได้ และโปรดเข้าใจว่าการแลกเปลี่ยนที่กระทำกับชาวต่างชาติ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่มีอายุน้อย หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง

การให้บริการของ coolswop ไม่ได้ให้บริการในลักษณะของการเป็นตัวแทน การร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วน นายจ้างหรือลูกจ้าง หรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะเฟรนไชส์ coolswop จึงไม่ได้มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆกับผู้ใช้บริการ

คุณยินยอมให้เรานำข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายการสินค้า, ข้อมูลการแลก,ข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆไปเผยแพร่ได้ในสื่อต่างๆทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต, ทั้งเป็นที่รู้จักและไม่รู้จักได้ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร

ไม่มีการนำมาขายใหม่ หรือตั้งตัวแทนทางการค้า สำหรับการใช้บริการ ผุ้ใช้บริการต้องไม่ตั้งตัวแทนทางการค้าเพื่อใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก coolswop

coolswop ไม่ได้รับรองว่าการให้บริการจะทำให้ผู้ใช้บริการพบกับสิ่งที่ต้องการ, หรือการให้บริการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง, ตามระยะเวลาที่กำหนด, เชื่อถือได้ หรือ ไม่มีการผิดพลาดโดยสิ้นเชิง เราไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับสิ่งที่ต้องการตามความประสงค์จากการใช้บริการ ของข้อมูลต่างๆ ที่ดำเนินการโดยผู้แลกเปลี่ยน และที่ได้รับจากการใช้บริการ เราจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลที่สาม ต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางอ้อม หรือ ที่เป็นผลที่ตามมาจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือ การสูญหายของข้อมูล, ผลประโยชน์, ภาษีอากร หรือ การประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้น(ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความประมาท หรือ การผิดสัญญา หรือ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม) หากว่าการสูญหาย หรือความเสียหาย สามารถคาดการได้ล่วงหน้าโดย หรือ มีความเป็นไปได้ ที่ coolswop ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ

เราได้เตรียม พื้นที่สำหรับรับข้อมูล พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนในการร้องเรียน หรือ บอกกล่าว โดยการเขียน หรือ โดย วาจา ถึงข้อขัดแย้งโดยผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม โดย หรือ ปราศจากความยินยอมของผู้ใช้บริการ เพราะเราไม่ได้ทำ หรือ ไม่สามารถ เข้าไปเกี่ยวข้องการการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการ หากว่าผู้ใช้บริการมีข้อขัดแย้งผู้ใช้บริการผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคน ผู้ใช้บริการต้องไม่เรียกร้องใดๆจาก coolswop (และตัวแทน และ ลูกจ้างของเรา) ถึงความต้องการ และค่าเสียหาย (ที่ผู้ใช้บริการได้รับในปัจจุบัน และที่จะมีผลกระทบต่อเนื่อง)ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และ ที่เป็นปกติ, ทั้งที่รู้ และ ไม่รู้, ทั้งที่สงสัย และ ไม่สงสัย, ทั้งที่เปิดเผย และ ไม่เปิดเผย, ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง

ผู้ใช้บริการตกลงว่า coolswop จะไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดในความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อข้อความ หรือ การกระทำ ของบุคคลที่สามในการใช้บริการ

ไม่มีคำแนะนำ หรือ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะกระทำด้วยคำพูด หรือ การเขียน ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก coolswop โดยผ่าน หรือ จาก การให้บริการ ที่จะแสดงว่าได้มีการรับรองการให้บริการโดยชัดแจ้ง

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงโดยลำพัง การให้บริการนี้ได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชดใช้เงินให้กับ coolswop สำหรับความสูญเสีย,ราคา หรือค่าใช้จ่าย ซึ่ง coolswop ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เรียกร้องให้ coolswop ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้บริการของ ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นที่ใช้ Computer ผู้ใช้บริการ

coolswop จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าจากการแลก สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนย้าย หรือระหว่างการตรวจสอบ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด และ/หรือการผิดสัญญาโดยผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย หรือ ทั้งสองฝ่าย coolswop จะไม่รับผิดชอบในราคาของการจัดหาโดยผู้แทนจำหน่าย หรือ ความสูญเสียซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขาย หรือการจัดหา

coolswop ไม่ต้องรับผิดต่อเนื้อหาในรายการต่างๆ ที่ปรากฏใน coolswop ผู้ทำรายการการแลกเปลี่ยนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ coolswop ต่อความสูญเสียที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนและเป็นผลมาจากการลงรายการ เว้นแต่ความสูญเสียเกิดจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของ coolswop

E-mail และการติดต่อ

โดยการยอมรับข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจว่า coolswop จะส่ง E-mail แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เมื่อมีผู้ใช้บริการผู้อื่นยื่นข้อเสนอเข้ามาแลกเปลี่ยนกับรายการที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้ coolswop จะทำการส่งข่าวใหม่ๆ ของ coolswop ถึงผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ ถึงสิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาและการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นใน website ผู้ใช้บริการสามารถยุติการรับข่าวสารจาก coolswop ได้ทุกเวลาโดยการ Logging เข้ามาที่ website ของ coolswop

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

coolswop มีสิทธิเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือ ยุติการดำเนินการให้บริการ หากว่า มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ ความจำเป็นของการดำเนินการของ coolswop ซึ่ง coolswop ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการในความสูญเสียที่ผู้ใช้บริการได้รับ ถ้า coolswop ต้องทำการเปลี่ยนแปลง หรือ ยุติการให้บริการด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่อาจคาดหมายได้ นอกเหนือจากการที่ coolswop จะทำการป้องกันแก้ไขได้โดย coolswop จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนยุติการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆก็ตาม อันเป็นเหตุให้ coolswop อาจจะต้องยุติการให้บริการโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ coolswop จะแจ้งถึงการยุติการให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทันทีที่สามารถทำได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือ การดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงของ coolswop ผู้ใช้บริการควรยุติการใช้บริการหลังจากได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กฎหมาย

หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ coolswop ให้ใช้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย


Page rendered in 0.0668 seconds, 3.65MB Memory Used.

สมาชิกท่านนี้พักการแลก
เนื่องจาก