ฉันอยู่ตรงนี้:   หน้าหลัก » How to Swop

การเขียนคำติชม และระบบดาว

ภายหลังการแลกสมาชิกควรจะให้คำติชมแก่กันและกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคนอื่นๆใช้ในการตัดสินใจก่อนการแลกในแต่ละครั้ง โดยสมาชิกสามารถเข้าไปเขียนคำติชมให้กับคนที่แลกด้วยได้ใน "ข้อมูลการswop" (my page > ข้อมูลการ swop > แลกไปแล้วหรือไม่แลก > คลิกที่ "เขียนคำติชม" ในรายการแลกนั้นๆ)

โดยเราจะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 หมวด เป็นคำถามประเภทที่มีคำตอบให้เลือก คำตอบที่คุณเลือกหมายถึงดาวที่คุณจะให้กับอีกฝ่าย เข้าทำนองทำดีได้ดาว ส่วนพวกที่เบี้ยว ไม่ส่งของ เราจะแสดงเป็นดาวสีดำ ดังนั้นเราควรจะให้คำตอบด้วยความสัตย์จริง เพราะดาวที่สมาชิกแต่ละคนได้รับจะบอกถึงความเป็นคนที่น่าแลกของด้วยหรือไม่

คุณภาพของสินค้า
 • 5 ดาว: ลักษณะสินค้าตรงตามที่บอกไว้หรือดีกว่า (ประทับใจ)
 • 4 ดาว: ลักษณะสินค้าไม่ตรงตามที่บอก (เล็กน้อย แต่ไม่มีปัญหา)
 • 3 ดาว: ลักษณะสินค้าไม่ตรงตามที่บอก (พอสมควร แต่รับได้)
 • 2 ดาว: ลักษณะสินค้าไม่ตรงตามที่บอก (อย่างมาก ต้องถอน)
 • 1 ดาว: ลักษณะสินค้าไม่ตรงตามที่บอก (ขั้นร้ายแรง เช่นโกหกว่าเป็นของจริง หรือเอาของหมดอายุมาแลก ต้องถอน)
 • 0 ดาว: ไม่เห็นสินค้า
การติดต่อสื่อสาร
 • 5 ดาว: ตอบ-รับ เร็วมาก (ไม่เกิน 1 วัน)
 • 4 ดาว: ตอบ-รับ เร็ว (ไม่เกิน 2-3 วัน)
 • 3 ดาว: ตอบ-รับ ช้า (ราวๆ 4-5 วัน)
 • 2 ดาว: ตอบ-รับ ช้ามาก ( 1 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • 1 ดาว: ตอบ-รับ ช้ามากที่สุด ( 2 สัปดาห์ขึ้นไป)
การส่งของ
 • 5 ดาว: ส่งตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ (รวดเร็ว ทันใจ)
 • 4 ดาว: ไม่ส่งตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ (ช้าไป 1-2 วัน)
 • 3 ดาว: ไม่ส่งตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ (ช้าไป 3-5 วัน)
 • 2 ดาว: ไม่ส่งตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ (ช้าไป 5-7 วัน)
 • 1 ดาว: ไม่ส่งตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ (เลยที่กำหนดไปมากกว่า 1 สัปดาห์)
 • ดาวดำ: ไม่ส่งของ
การแสดงผล
เราจะแสดงค่าเฉลี่ยของดาวที่สมาชิกได้รับมาทั้งหมดในหน้าต่างๆ โดยจะแสดงเป็นดาวสามดวงๆละสี
 • สีเหลืองหมายถึงความซื่อสัตย์ในการบรรยายคุณภาพสินค้า
 • สีเขียวหมายถึงความรวดเร็วการติดต่อสื่อสาร
 • สีแดงหมายถึงความรวดเร็วในการส่งของ
ดาวแต่ละดวงจะตามด้วยตัวเลข 1-5
 • 5 = ดีมาก
 • 4 = ดี
 • 3 = พอใช้
 • 2 = ค่อนข้างแย่
 • 1 = แย่
วิธีการคำนวณ
จำนวนดาวที่แสดง = จำนวนดาวที่ได้ทั้งหมด / จำนวนครั้งที่มีคนให้

นอกจากนั้นเรายังมีช่องให้ใส่คำติชมเพิ่มเติมด้วย หลังจากที่คุณได้ตอบคำถามทุกข้อ และใส่คำติชมเพิ่มเติมแล้ว ให้คลิก "ส่ง" แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจคลิก "ยกเลิก"

หลังจากที่คุณให้คำติชมไปแล้ว คุณสามารถแก้ไขคำติชมนั้นได้ 2 วิธีคือ
1. เข้าไปที่รายการแลกนั้นๆแล้วคลิกที่ "แก้ไขคำติชม"
2. เข้าไปที่ส่วนคำติชมที่ให้ในหน้า "อ่านคำติชม" ของคุณเองPage rendered in 0.0358 seconds, 3.64MB Memory Used.

สมาชิกท่านนี้พักการแลก
เนื่องจาก