ฉันอยู่ตรงนี้:   หน้าหลัก » How to Swop

วิธีการแลก และขั้นตอนต่างๆ

เจอของที่อยากได้แล้ว จะแลกยังไง??

เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ เราจะกำหนดว่าผู้ที่แจ้งความจำนงว่าต้องการแลกของคือ "ผู้เสนอ" และอีกฝ่ายคือ "ผู้สนอง" และแค่เพียง 3 คลิกเท่านั้น คุณก็สามารถแลกของได้แล้ว

คลิกที่ 1. หลังจากค้นหาจนเจอของที่ "ผู้เสนอ"ต้องการแลกแล้ว คลิกที่ "SWOP"

คลิกที่ 2. เวบจะแสดงหน้าใหม่ขึ้นมา(swop page) เพื่อให้ "ผู้เสนอ"เลือกของที่ต้องการแลกจากรายการสินค้าของทั้งสองฝ่าย

  1. ไม่จำเป็นว่าของหนึ่งชิ้นต้องแลกกับอีกหนึ่งชิ้น หรือสองชิ้นต้องแลกกับสองชิ้น สามารถเสนอของหลายชิ้นเพื่อแลกกับของชิ้นเดียวได้ หรือเอาของ ชิ้นเดียวไปเสนอแลกกับหลายชิ้นก็ได้เช่นกัน (แต่เราจะให้แลกได้ไม่เกิน 6 ชิ้น)โดยจะมีภาพแสดงสินค้าที่จะแลกกันแสดงให้ดูด้วย และสามารถส่งข้อความ ถึง "ผู้สนอง" ได้อีกด้วย
  2. ผู้เสนอสามารถเสนอซื้อของที่ต้องการได้ โดยเลือก ที่ช่อง "฿" ในช่องรายการสินค้าของตัวเอง
  3. หลังจากเลือกสินค้าและพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็กด "SWOP"

คลิกที่ 3. เวบจะแสดงหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ "ผู้เสนอ" ยืนยันการแลก

หลังจากที่ "ผู้เสนอ"คลิก "ยืนยันการแลก" เราจะส่งอีเมล์ไปหา "ผู้สนอง"เพื่อแจ้งว่ามีสมาชิกต้องการแลกสินค้าด้วย ให้เข้ามาตรวจสอบดู และหลังจาก ตรวจสอบแล้ว "ผู้สนอง" สามารถแจ้งความจำนงได้ว่า แลก ไม่แลก หรือขาย

จากนั้น coolswop จะแจ้งการตัดสินใจของ "ผู้สนอง" ให้กับ "ผู้เสนอ"

  • ในกรณีที่มีการตกลงแลกหรือขาย coolswop จะแจ้งอีเมล์ของอีกฝ่าย ให้กับอีกฝ่ายเพื่อทำการติดต่อรับของกันได้
  • ถ้าผู้สนองไม่ได้เข้ามาเช็คอีเมล์ หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแลกหรือไม่แลก สถานะที่ปรากฎให้เห็นในรายการแลกนี้ก็คือ "รอคำตอบ"

ข้อสำคัญ "ผู้เสนอ" สามารถนำของหนึ่งชิ้นไปเสนอแลกได้หลายรายการ และ "ผู้สนอง" คนไหนที่ตัดสินใจ "แลก" ก่อนก็มีสิทธิก่อน หลังจากที่ "ผู้สนอง" เลือกที่จะ "แลก"ด้วยแล้ว ของทั้งหมดที่อยู่ในรายการแลกนั้นจะถูกตัดออกไปจากรายการของของทั้งสองฝ่ายทันที รวมทั้งรายการแลกอื่นๆที่มี ของชิ้นนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องจะโดน "ยกเลิก" ทันทีเช่นกัน

มารยาทในการแลก: ให้ผู้ที่ได้รับคำติชมน้อยครั้งกว่าเป็นผู้ส่งของก่อน ถ้าเท่ากันให้ดูที่คะแนน ใครได้น้อยกว่าให้ส่งก่อน ส่วนใครได้ดาวดำ คุณต้องเป็นผู้ที่ส่งก่อนเสมอ
Page rendered in 0.0333 seconds, 3.64MB Memory Used.

สมาชิกท่านนี้พักการแลก
เนื่องจาก