ฉันอยู่ตรงนี้:   หน้าหลัก » How to Swop

การถอน

หลังจากที่ทำรายการเสนอแลกไปแล้ว หรือหลังจากมีการตกลงแลกกันในเว็บไซต์แล้ว ทั้ง "ผู้เสนอและผู้สนอง" สามารถเพิกถอนการแลกได้โดยการ คลิกที่คำว่า "ถอน" ที่รายการแลกนั้นๆในหน้า "ข้อมูลการ swop" ของตนเองได้(my page >ข้อมูลการ swop > แลกไปแล้ว > คลิกที่ "ถอน" ในรายการแลกนั้นๆ) และต้องแจ้งสาเหตุที่ถอนด้วยทำไมถึงยกเลิกรายการแลกนั้น เช่นของ ชิ้นนั้นคุณภาพไม่เหมือนตามที่เขียนบรรยายในเว็บไซต์ เป็นต้น

Page rendered in 0.0333 seconds, 3.63MB Memory Used.

สมาชิกท่านนี้พักการแลก
เนื่องจาก