mimiz

mimiz
คุณภาพของสินค้า: 4.8/5 ดาว จากการโหวด 137 ครั้ง 4.8  การติดต่อสื่อสาร: 4.7/5 ดาว จากการโหวด 137 ครั้ง 4.7  ความรวดเร็วในการส่งสินค้า: 4.5/5 ดาว จากการโหวด 137 ครั้ง 4.5
ชื่อสมาชิก: mimiz Offline
ทำเล: ประจวบคีรีขันธ์
last sign in: 30/03/2015
Swop Items Wanted Items Giveaway Items ส่งข้อความถึงเจ้าของสินค้า ข้อมูลการ Swop อ่านคำติชม อ่านก่อนแลก
แจ้งเตือนความไม่เหมาะสม
Swop Items รายการของที่นำมาแลก
จำนวน 3 ชิ้น
กระเป๋า hatsukoi แท้ สีน้ำตาล
#0000274742
กระเป๋า hatsukoi แท้ สีน้ำตาล

คุณ PONLIKIT จ้า
#0000265212
คุณ PONLIKIT จ้า

เท้าปลอม!!
#0000252177
เท้าปลอม!!


Page rendered in 0.0431 seconds, 4.17MB Memory Used.

สมาชิกท่านนี้พักการแลก
เนื่องจาก