designer

designer
คุณภาพของสินค้า: 4.8/5 ดาว จากการโหวด 17 ครั้ง 4.8  การติดต่อสื่อสาร: 4.7/5 ดาว จากการโหวด 17 ครั้ง 4.7  ความรวดเร็วในการส่งสินค้า: 4.6/5 ดาว จากการโหวด 17 ครั้ง 4.6
ชื่อสมาชิก: designer Offline
ทำเล: กรุงเทพมหานคร
last sign in: 25/12/2011
Swop Items Wanted Items Giveaway Items ส่งข้อความถึงเจ้าของสินค้า ข้อมูลการ Swop อ่านคำติชม อ่านก่อนแลก
แจ้งเตือนความไม่เหมาะสม
Swop Items รายการของที่นำมาแลก
จำนวน 8 ชิ้น
เสื้อกล้าม อีกแว้ว
#0000208210
เสื้อกล้าม อีกแว้ว

สูทยีนส์
#0000208208
สูทยีนส์

เกาะอก & กระโปรง all in one
#0000208207
เกาะอก & กระโปรง all in one

เสื้อกล้าม Jaspal
#0000208203
เสื้อกล้าม Jaspal

สายเดี่ยว on the beach
#0000208201
สายเดี่ยว on the beach

เสื้อกล้าม Punk style
#0000208174
เสื้อกล้าม Punk style

สายเดียว สีแดงแปร๊ดดด
#0000208172
สายเดียว สีแดงแปร๊ดดด

ชุุด zag ลายกราฟฟิค
#0000208171
ชุุด zag ลายกราฟฟิค


Page rendered in 0.0540 seconds, 4.2MB Memory Used.

สมาชิกท่านนี้พักการแลก
เนื่องจาก